Сагсны агуулга
Сагс хоосон
Сагсны агуулга
Сагс хоосон
Сагсны агуулга
Сагс хоосон

Шилдэг борлуулалттай

Хямдрал 29%
210,000  150,000 
Өнгө: Хар
Эмэгтэй гутлын размер: 36, 39
55,000 
Өнгө: Ягаан
Хүүхдийн гутлын размер: 18, 20, 22
175,000 
Өнгө: Хар
Эмэгтэй гутлын размер: 35, 36, 37, 38, 39, 40
200,000 
Өнгө: Хар
Эрэгтэй гутлын размер: 37, 38, 39, 40
210,000 
Өнгө: Хар
Эрэгтэй гутлын размер: 37, 39, 40, 41, 42
195,000 
Өнгө: Хар
Эмэгтэй гутлын размер: 35, 38
70,000 
Өнгө: Хар-Саарал
Хүүхдийн гутлын размер: 32, 33, 34, 35, 36, 37
75,000 
Өнгө: Хар-Черниль
Хүүхдийн гутлын размер: 32, 33, 34, 35, 36, 37
75,000 
Өнгө: Хар-Черниль
Хүүхдийн гутлын размер: 32, 33, 34, 35, 36, 37

Хямдралтай